અંત્યોદય રેશન કાર્ડ (AAY) ગુજરાત ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા 2022

By | August 11, 2022
અંત્યોદય રેશન કાર્ડ (AAY) ગુજરાત ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા 2022
Rate this post

અંત્યોદય રેશન કાર્ડ (AAY) ગુજરાત ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા 2022 : અંત્યોદય (AAY) રેશન કાર્ડ ગુજરાત કેવી રીતે બનાવવું? અંત્યોદય રેશન કાર્ડ : આજે આ પોસ્ટ હેઠળ આપણે ગુજરાતમાં અંત્યોદય (AAY) રેશન કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેની સમગ્ર માહિતી અને પ્રક્રિયા શેર કરીશું. તમે નવા AAY રેશન કાર્ડ માટે ઑફલાઇન અથવા ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો. શું તમે digitalgujarat.gov.in વેબ પોર્ટલ અને એપલ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. હવે નવી રેશનકાર્ડ સેવા ખુલી છે તમે Digitalgujarat.gov.in પર જઈને નવા રેશનકાર્ડ ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો તમે @https://dcs-dof.gujarat.gov.in/ પરથી વિવિધ રેશનકાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

AAY રેશન કાર્ડની વિશેષતાઓ:

 • લાભાર્થીની યાદી – શહેરી વિસ્તાર
 • ખોરાક અનાજ ખર્ચ
 • લાભાર્થીની યાદી – ગ્રામ્ય વિસ્તાર
 • રેશન કાર્ડ્સ
 • લાભાર્થીઓની શહેરી વિસ્તારોની યાદી
 • ગ્રામીણ વિસ્તારો લાભાર્થીઓની યાદી
 • અનાજની ફાળવણી

AAY રેશન કાર્ડ અરજી પ્રક્રિયા :-

 • નજીકની મામલતદાર કચેરી અથવા શહેર મામલતદારની કચેરીમાં જાવ. મામલતદાર કચેરીમાં, વિવિધ શાખાઓ જેમ કે ઇ-ધારા શાખા, મહેસૂલ શાખા, એટીવીટી શાખા, પુરવઠા શાખા, ડિઝાસ્ટર શાખા, ચૂંટણી શાખા વગેરે.
 • પુરવઠા શાખામાં ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહેશે.
 • નિયત ફોર્મ સાથે અરજી કરવાની રહેશે.
 • તમારું AAY રેશન કાર્ડ તેને 30 દિવસની અંદર બનાવો.
 • નિયત અરજીપત્રક સાથે જરૂરી

AAY રાશન કાર્ડ મહત્વના દસ્તાવેજો:-

નવા અંત્યોદય રેશન કાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે, અરજી ફોર્મ સાથે નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા જરૂરી છે.

 • પાન કાર્ડ.
 • રહેઠાણનો પુરાવો.
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.
 • સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ.
 • અરજી પત્ર.
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી.
 • આધાર કાર્ડ.બેંક એકાઉન્ટ નંબર.
 • મતદાર ઓળખ કાર્ડ
 • જન્મ તારીખનો પુરાવો.

અંત્યોદય રેશન કાર્ડના ફાયદા :-

 • જે જથ્થો શરૂઆતમાં કુટુંબ દીઠ 25 કિલો પ્રતિ માસ હતો તેને વધારીને કુટુંબ દીઠ 35 કિલો
 • જે પરિવારો ગરીબી રેખા (BPL) હેઠળ આવે છે અને રાજ્યમાં TPDS હેઠળ આવતા હોય તેમને રૂ. 2/- અનાજ આપવા માટે
  PWDs ને PMGKAY અને સ્વ-નિર્ભર ભારત પેકેજ અંતર્ગત રાજ્ય સરકારને દર મહિને 5 કિલો વધારાના મફત અનાજ
 • વિતરણનો લાભ આપવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં રેશનકાર્ડની વિવિધ શ્રેણીઓ:-

 • એપીએલ
 • પીએચએચ
 • APL 1-2-3
 • નોન-એનએફએસએ
 • અંત્યોદય / AAY
 • બીપીએલ

અંત્યોદય રેશન કાર્ડ માપદંડ :-

 • રક્તપિત્તથી પ્રભાવિત BPL કાર્ડધારક સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ નોંધાયેલ તમામ વિધવાઓ, અપંગ, અસમર્થ વ્યક્તિઓ કે જેઓ BPL માટે પાત્ર છે. તમામ વ્યક્તિઓ કે જેઓ કાર્ડ ધારક છે.
 • ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા અને રોજિંદા ધોરણે તેમની આજીવિકા કમાતા અનૌપચારિક ક્ષેત્રમાં જેમ કે કુલીઓ, રિક્ષાચાલકો, હૌલાલ મદારીઓ, કાગળ વણનારાઓ અને વંચિતો અને અન્ય ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો સમાન શ્રેણીમાં આવે છે.
 • વિધવા પરિવારો અથવા બીમાર વ્યક્તિઓ / વિકલાંગ વ્યક્તિઓ / 60 વર્ષથી વધુ અથવા તેથી વધુ વયની વ્યક્તિઓ જેમની પાસે નિર્વાહનું કોઈ સાધન નથી અથવા કોઈ સામાજિક સમર્થન નથી.
અંત્યોદય રેશન કાર્ડ (AAY) ગુજરાત ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા 2022
અંત્યોદય રેશન કાર્ડ (AAY) ગુજરાત ફોર્મ અને અરજી પ્રક્રિયા 2022

ભૂમિહીન ખેત મજૂરો, સીમાંત ખેડૂતો, ગ્રામીણ કારીગરો જેમ કે કુંભારો, ચામડાના બેકર, વણકર, લુહાર, સુથાર.
આ રેશનકાર્ડમાં સૌથી વધુ અનાજ અને લાભો છે. આ રેશનકાર્ડ મામલતદાર કચેરી ખાતે રેશનકાર્ડ શાખા ખાતે ઉપલબ્ધ થશે. આ રેશન કાર્ડ માટે અરજી કર્યાના 30 દિવસની અંદર તમને તમારું AAY કાર્ડ પ્રાપ્ત થશે.

અંત્યોદય રેશનકાર્ડ ગુજરાત મહત્વની લિંક્સ:-

અંત્યોદય રેશન કાર્ડ: સત્તાવાર વેબસાઇટ

અંત્યોદય રેશન કાર્ડ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

AAY રેશનકાર્ડ ગુજરાત હેલ્પલાઈન નંબર :-

ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) 1800 233 0222
ફૂડ અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) 1800 233 5500