બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022, @gsssb.gujarat.gov.in

By | September 1, 2022
બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022
Rate this post

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022, GSSSB Bin Sachivalay Clerk Document Verification List :  ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી સેવા મંડળ દ્વારા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન લીસ્ટ જાહેર.

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022 ગુજરાત

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ભરતી ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022
પરીક્ષાનું નામBin Sachivalay Clerk Examination 2022
જાહેરાત નંબર150/201819
કુલ જગ્યાઓ3901
સંસ્થાનું નામGujarat Subordinate Service Selection Board
શૈક્ષણિક લાયકાત૧૨ પાસ, કોલેજ
ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન સુચના જાહેર તારીખ31/08/2022
ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન જાહેર તારીખજાહેર
ઓફિસીયલ વેબસાઈટwww.gsssb.gujarat.gov.in

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડીવી લીસ્ટ 2022 ગુજરાત

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક લેખિત પરીક્ષા પાસ કરનારા અંદાજે 12 હજાર ઉમેદવારોએ બિન સચિવાલય કારકુન CPT પરીક્ષામાં હાજરી આપી હતી. હવે જે ઉમેદવારોએ CPT પરીક્ષા પાસ કરી છે તેમને ગુજરાત ગૌ સેવા પાસંદગી મંડળ દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવે છે. હવે જેઓ દસ્તાવેજની ચકાસણીમાં માન્ય સાબિત થશે તેમની યોગ્યતાના આધારે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પોસ્ટ પર નિમણૂક કરવામાં આવશે.

સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ જાણો: બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022 લીસ્ટ કઈ રીતે જોવું

  • GSSSB ની અધિકૃત વેબસાઈટ – @gsssb.gujarat.gov.in પર જાઓ.
  • હોમપેજ પર ‘DV List Of Bin Sachivalay Clerk 2022’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
  • બિન સચિવાલય કારકુનની ડીવી યાદી PDF ડાઉનલોડ કરો
  • PDF ડાઉનલોડ કર્યા પછી, આ PDF માં કોઈપણ ઉમેદવારનું નામ શોધો.
  • જો તમે DV સૂચિમાં તમારું નામ શોધી શકો છો, તો અભિનંદન તમે બિન સચિવાલા ક્લાર્ક CPT પરીક્ષા પાસ કરી છે.

ઉપયોગી લીનક્સ For Bin Sachivalay Clerk list

બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022 નોટિફિકેશનClick Here
બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022 લીસ્ટClick Here
GSSSB Official Website :Click Here
બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022
બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરિફિકેશન 2022

Frequently Asked Questions (FAQs)

GSSSB બિન સચિવાલય કારકુન દસ્તાવેજ ચકાસણી સૂચિ 2022 ક્યાં ડાઉનલોડ કરવી?

GSSSB ની સત્તાવાર વેબસાઇટ gsssb.gujarat.gov.in પરથી.