JOIN US ON WHATSAPP Join Now

follow google news

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ભરતી 2022, કુલ 823 જગ્યાઓ માટે 12 પાસ પર ભરતીની જાહેરાત

3.9/5 - (14 votes)

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ભરતી 2022 : ગુજરાતમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડની નવીનતમ નોકરીઓ મેળવવા ઈચ્છતા 12 પાસ ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર. હવે, આખરે, ગુજરાત વનવિભાગ વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પોસ્ટની કુલ 823 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે રોજગારના નવીનતમ સમાચાર લઈને આવ્યું છે. એચએસસી પાસ કર્યા પછી સરકારી ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગતા લોકો માટે આ એક તક છે. OJAS ગુજરાત વન રક્ષક ભારતી 2022 2023 માટે, પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઈટમાં લોગઈન કરીને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 માટેની OJAS એપ્લિકેશન અંતિમ તારીખે અથવા તે પહેલાં સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022

ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે 12 પાસ ઉમેદવારોની જરૂરીયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામGujarat Forest Department (ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ/ ગુજરાત વન વિભાગ)
જાહેરાત ક્રમાંકFOREST/2022-23
કુલ જગ્યાઓ823
પોસ્ટવન રક્ષક
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળગુજરાતમાં ગમે ત્યાં

પોસ્ટ

 • વન રક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર (HSC પાસ/ 12 પાસ) અથવા માન્ય બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી તેની સમકક્ષ લાયકાત.
 • ગુજરાતી, હિન્દી અથવા બંને ભાષાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે.
 • કોમ્પ્યુટરનું પ્રાથમિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે

ઉમર મર્યાદા

 • વનરક્ષક ભારતી માટે 18 વર્ષથી ઉપર અને 33 વર્ષથી ઓછી વય મર્યાદા છે.
 • રાજ્ય સરકારના ધારાધોરણો મુજબ આરક્ષિત વર્ગો, એટલે કે SC, ST, SEBC વગેરે માટે વય છૂટછાટ લાગુ થશે.

શારીરિક લાયકાત

ઘટનાઓઅન્ય શ્રેણીઓગુજરાત SC/ST ઉમેદવારો
પુરુષસ્ત્રીપુરુષસ્ત્રી
ઊંચાઈ163 સે.મી150 સે.મી155 સે.મી145 સે.મી
છાતી79 સે.મીN/A79 સે.મીN/A
છાતી (વિસ્તૃત)84 સે.મીN/A84 સે.મીN/A
વજન50 કિગ્રા45 કિગ્રા50 કિગ્રા45 કિગ્રા
નોંધ: છાતીનો ફુલાવો ઓછામાં ઓછો ૫ (પાંચ) સેન્ટી મીટર હોવો જરૂરી છે.

પગાર ધોરણ

 • રૂ. 19,950/- દર મહિને ભરતી પછી પ્રથમ 05 (પાંચ) વર્ષ સુધી.
 • ભરતી કરનારાઓને રૂ.નું પે બેન્ડ મળશે. 05,200/- થી રૂ. 20,200/- સાથે રૂ. 01,800/- ગ્રેડ પે અને અન્ય ભથ્થાં. પગાર ધોરણની વિગતવાર માહિતી માટે સત્તાવાર સૂચનાનો સંદર્ભ લો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગીના માપદંડ વિશે: ગુજરાત વનરક્ષકની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી નીચેની પસંદગી કસોટીઓમાં લાયકાત મેળવ્યા પછી જ કરવામાં આવશે:-

 • OMR આધારિત લેખિત પરીક્ષા = 100 ગુણ
 • શારીરિક તંદુરસ્તી/ કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ (PFT/ PET)
 • જાગવાની કસોટી
 • વ્યક્તિગત મુલાકાત/દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • મેડિકલ ટેસ્ટ

અરજી ફી

શ્રેણીઓઅરજી ફી
અસુરક્ષિત (સામાન્ય) અને EWS શ્રેણીના ઉમેદવારો:રૂ. 100/- (રૂપિયા સો) + રૂ. 12/- (રૂ. બાર) પોસ્ટલ ચાર્જીસ
SC, ST, SEBC અને Ex. સર્વિસ મેન કેટેગરીના ઉમેદવારો:કોઈ ફી નથી

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • પ્રસ્તુત ભરતીમાં ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે ojas.gujarat.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here

ગામડાના નકશા ડાઉનલોડ કરો, તમારા ગામનો નકશો જુઓ RBSE Rajasthan Class 10th, 12th datesheet 2023 Icai Ca Final Result November 2022: Know Steps To Check Icai Ca Result 2022 Cbse Date Sheet 2023: Released For 10Th/ 12Th Board Exams Ugc Net 2023 Notification Released.