ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી મેકર 2023

By | December 19, 2022
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી મેકર 2022
4/5 - (2 votes)

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી મેકર 2023 : ગુજરાતી લગ્ન કંકોટરીનો ઉપયોગ કાગળનો ઉપયોગ કર્યા વિના તમારા મોબાઇલમાં ગુજરાતીમાં ભારતીય લગ્નના આમંત્રણો જનરેટ કરવા માટે થાય છે.

એ ગુજરાતી લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડ નિર્માતા એપ્લિકેશન છે જેનો ઉપયોગ ઑનલાઇન લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડ, ભારતીય લગ્ન કાર્ડ ડિઝાઇન, લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડ, ગુજરાતી ભાષામાં હિન્દુ લગ્ન કાર્ડ બનાવવા માટે થાય છે જે આ કંકોત્રી નિર્માતા
સાથે આપવામાં આવેલા વિવિધ નમૂનાઓની મદદથી ગુજરાતી કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરે છે.
ગુજરાતી એપ.

ગુજરાતી લગન કંકોટરી – ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રીમાં તમે લગ્ન સંબંધિત વિવિધ પ્રસંગો ઉમેરી શકો છો જેમ કે મંડપ મુહર્તની તારીખ અને સમય, લગ્નની તારીખ અને સમય અને લગ્નનું સ્થળ. ગુજરાતી કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરીને લગ્ન યુગલનો ફોટો (વર – વધુ નામ) અને લગ્ન યુગલનું નામ ગુજરાતીમાં પણ ઉમેરો.

ગુજરાતી લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડને વધુ સુંદર બનાવવા માટે ગુજરાતી ટહુકો – ટહૂકૉ ઉમેરો.

વ્હોટ્સએપ, ફેસબુક વગેરે દ્વારા સંબંધીઓ, મિત્રો અને સહકર્મીઓ, પરિવારજનોને લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડ સાચવો અને શેર કરો.

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી મેકર 2023 – કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો

• કંકોતરીમાં સેટ કરવા માટે ગેલેરી અથવા કેમેરામાંથી ફોટો પસંદ કરો.
કંકોટરી/આમંત્રણ કાર્ડ ટેમ્પલેટ પસંદ કરો.
• ગુજરાતી કીબોર્ડ અને ગુજરાતી ફોન્ટનો ઉપયોગ કરીને લગ્ન યુગલનું નામ (વર – કન્યા નામ) દાખલ કરો.
• મંડપ મુહર્તની તારીખ અને સમય, લગ્નની તારીખ અને સમય અને લગ્નનું સ્થળ નક્કી કરો.
• તમારી પસંદગી મુજબ ટેક્સ્ટનો રંગ સેટ કરો.
• જો તમારે બદલવાની જરૂર હોય તો ફોટો બદલો.
• તમારી પસંદગી મુજબ ગુજરાતી ટહુકો ઉમેરો.
• ગુજરાતી લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડને સજાવવા માટે સ્ટીકર ઉમેરો.
• તમારા ઉપકરણમાં જનરેટેડ લગન કંકોરી સાચવો.
• વ્હોટ્સએપ, ફેસબુક વગેરે દ્વારા સંબંધીઓ, મિત્રો અને સહકાર્યકરો, પરિવારને લગ્ન આમંત્રણ કાર્ડ શેર કરો.

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી મેકર 2022
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી મેકર 2023