નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ એડમિટ કાર્ડ 2023

By | February 6, 2023
નવોદય-વિદ્યાલય-ધોરણ-9-પ્રવેશ-એડમિટ-કાર્ડ-2023
Rate this post

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ એડમિટ કાર્ડ 2023 : નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ (NVS) દ્વારા તાજેતરમાં ધોરણ IX લેટરલ એન્ટ્રી એડમિશન 2023-24 માટે એડમિટ કાર્ડ અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે. બધા રજિસ્ટર્ડ ઉમેદવારો હવે નીચે આપેલ લિંક પરથી એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ એડમિટ કાર્ડ 2023

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ એડમિટ કાર્ડ 2023

નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 પ્રવેશ એડમિટ કાર્ડ 2023

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરોનોંધણી   ||   પ્રવેશ કરો
પ્રોસ્પેક્ટસ ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
સૂચના ડાઉનલોડ કરોઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટઅહીં ક્લિક કરો