ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ 2023

By | February 3, 2023
ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ
5/5 - (5 votes)

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ 2023 : ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 24-08-2022. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર એ એકમાત્ર સાપ્તાહિક છે જે રોજગાર સમાચાર અને નોકરી શોધનારાઓ અને ગુજરાતના યુવાનો માટે નવીનતમ નોકરીની જાહેરાત પ્રદાન કરે છે.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર એ એક સાપ્તાહિક રોજગાર અખબાર છે જે ગુજરાત માહિતી વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, અને તેઓ આ સાપ્તાહિકને તેમની પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ gujaratinformation.gov.in પર પીડીએફ ફોર્મેટમાં મૂકે છે.

ઘણા નોકરી શોધનારાઓ તેમના કમ્પ્યુટર્સ અને સ્માર્ટફોનમાં પીડીએફ ફાઇલ તરીકે આ અખબાર વાંચવાનું પસંદ કરે છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો? અમારી વેબસાઇટ પરથી તે ખૂબ જ સરળ છે. અમે આ વેબપેજ પર નવીનતમ રોજગાર સમાચાર પીડીએફ ઉમેર્યા છે, બધી ડાઉનલોડ લિંક્સ આ પોસ્ટમાં નીચે આપેલ છે. તો લેટેસ્ટ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર પીડીએફ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા, ચાલો આ સાપ્તાહિક રોજગાર સમાચારપત્ર વિશે થોડી માહિતી જાણી લઈએ.


અહીં અમે પહેલાથી જ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમામ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ફાઇલ ઉમેરી છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2022 માં, ગયા વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ તમે દર અઠવાડિયે મોટી નોકરીની જાહેરાતો જોશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે ખાસ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ 2022 અપલોડ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાંથી તમને દર અઠવાડિયે સૌથી વધુ IMP પ્રશ્નો મળશે.

નવીનતમ ગુજરાત-રોજગાર સમાચાર 11-01-2023 PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો

અહીં અમે પહેલાથી જ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમામ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ફાઇલ ઉમેરી છે. ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2023 માં, ગયા વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ તમે દર અઠવાડિયે મોટી નોકરીની જાહેરાતો જોશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે ખાસ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ 2022 અપલોડ કરવામાં આવી રહી છે, જેમાંથી તમને દર અઠવાડિયે સૌથી વધુ IMP પ્રશ્નો મળશે.

Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [January-February-March 2023]

રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (01 ફેબ્રુઆરી 2023)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 જાન્યુઆરી 2023)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 જાન્યુઆરી 2023)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 જાન્યુઆરી 2023)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 જાન્યુઆરી 2023)
ડાઉનલોડ કરો


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર વર્ષ 2022 અહીં સમાપ્ત થાય છે

Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [October-November-December 2022]


Rojgar Samachar PDF Download (28 December 2022)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (21 December 2022)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (14 December 2022)
Download


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (19 અને 26 ઓક્ટોબર 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 ઓક્ટોબર 2022)
ડાઉનલોડ કરો


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ [જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 2022]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 સપ્ટેમ્બર 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 સપ્ટેમ્બર 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 સપ્ટેમ્બર 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (07 સપ્ટેમ્બર 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (24 ઓગસ્ટ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (17 ઓગસ્ટ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (10 ઓગસ્ટ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (03 ઓગસ્ટ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (27 જુલાઈ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 જુલાઈ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 જુલાઈ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 જુલાઈ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [April-May-June 2022]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (29 જૂન 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (22 જૂન 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (15 જૂન 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (08 જૂન 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (01 જૂન 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 મે 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 મે 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 મે 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 મે 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (27 એપ્રિલ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 એપ્રિલ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 એપ્રિલ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 એપ્રિલ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [January-February-March 2022]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (30  માર્ચ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (23 માર્ચ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 માર્ચ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (09 માર્ચ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (02 માર્ચ 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (23 ફેબ્રુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 ફેબ્રુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (09 ફેબ્રુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (02 ફેબ્રુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (26 જાન્યુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (19 જાન્યુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 જાન્યુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (05 જાન્યુઆરી 2022)
ડાઉનલોડ કરો


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર વર્ષ 2021 અહીં સમાપ્ત થાય છે

Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [October-November-December 2021]


Rojgar Samachar PDF Download (29 December 2021)
Download


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (17 નવેમ્બર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (03 અને 10 નવેમ્બર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (27 ઓક્ટોબર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 ઓક્ટોબર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 ઓક્ટોબર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 ઓક્ટોબર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ [જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 2021]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (29 સપ્ટેમ્બર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (22 સપ્ટેમ્બર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (15 સપ્ટેમ્બર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (01 સપ્ટેમ્બર 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 ઓગસ્ટ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 ઓગસ્ટ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 ઓગસ્ટ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 ઓગસ્ટ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 જુલાઈ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 જુલાઈ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (14 જુલાઈ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (07 જુલાઈ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [April-May-June 2021]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (30 જૂન 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (23 જૂન 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 જૂન 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (09 જૂન 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (02 જૂન 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (26 મે 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (19 મે 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 મે 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (05 મે 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 એપ્રિલ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 એપ્રિલ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (14 એપ્રિલ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [January-February-March 2021]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (31 માર્ચ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (24 માર્ચ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (17 માર્ચ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (10 માર્ચ 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 જાન્યુઆરી 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 જાન્યુઆરી 2021)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 જાન્યુઆરી 2021)
ડાઉનલોડ કરો


2020 અહીં સમાપ્ત થાય છે પરંતુ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર અપડેટ્સ નહીં, 2021 માં તમને mgblog દ્વારા ગુજરાત રોજગાર સમાચાર વિશેની પ્રથમ અને સૌથી સચોટ માહિતી પણ મળશે. અમને સપોર્ટ કરતા રહો અમે હંમેશા તમને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ.


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [October-November-December 2020]


Rojgar Samachar PDF Download (30 December 2020)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (23 December 2020)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (16 December 2020)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (09 December 2020)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (02 December 2020)
Download


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 નવેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 નવેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 નવેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 નવેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 ઓક્ટોબર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 ઓક્ટોબર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (14 ઓક્ટોબર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (07 ઓક્ટોબર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો [જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 2020]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (30 સપ્ટેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (23 સપ્ટેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 સપ્ટેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (09 સપ્ટેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (02 સપ્ટેમ્બર 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (26 ઓગસ્ટ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (19 ઓગસ્ટ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 ઓગસ્ટ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (05 ઓગસ્ટ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (29 જુલાઈ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (22 જુલાઈ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (15 જુલાઈ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (08 જુલાઈ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (01 જુલાઈ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [April-May-June 2020]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (24 જૂન 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (17 જૂન 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (10 જૂન 2020)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [January-February-March 2020]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 માર્ચ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 માર્ચ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 માર્ચ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 માર્ચ 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (26 ફેબ્રુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (19 ફેબ્રુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 ફેબ્રુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (05 ફેબ્રુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (29 જાન્યુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (22 જાન્યુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (15 જાન્યુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (08 જાન્યુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (01 જાન્યુઆરી 2020)
ડાઉનલોડ કરોવર્ષ 2019 અહીં સમાપ્ત થાય છે

Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [October, November, December 2019]


Rojgar Samachar PDF Download (25 December 2019)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (18 December 2019)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (11 December 2019)
Download


Rojgar Samachar PDF Download (04 December 2019)
Download


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (27 નવેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 નવેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 નવેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (23 ઓક્ટોબર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 ઓક્ટોબર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (03 ઓક્ટોબર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો [જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 2019]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 સપ્ટેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 સપ્ટેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 સપ્ટેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 સપ્ટેમ્બર 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 ઓગસ્ટ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 ઓગસ્ટ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (14 ઓગસ્ટ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (07 ઓગસ્ટ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (31 જુલાઈ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (24 જુલાઈ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (17 જુલાઈ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (10 જુલાઈ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (03 જુલાઈ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [April-May-June 2019]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (26 જૂન 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (19 જૂન 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 જૂન 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (05 જૂન 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (29 મે 2019)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [January-February-March 2019]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 માર્ચ 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (27 ફેબ્રુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 ફેબ્રુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 ફેબ્રુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 ફેબ્રુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (30 જાન્યુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 જાન્યુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (09 જાન્યુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (02 જાન્યુઆરી 2019)
ડાઉનલોડ કરોવર્ષ 2018 અહીં સમાપ્ત થાય છે

Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [October-November-December 2018]


28 નવેમ્બર 2018 રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરો


21 નવેમ્બર 2018 રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરો


14 નવેમ્બર 2018 રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરો


31 October 2018 Rojgar Samachar PDF Download

ડાઉનલોડ કરો


24 October 2018 Rojgar Samachar PDF Download

ડાઉનલોડ કરો


17 October 2018 Rojgar Samachar PDF Download

ડાઉનલોડ કરો


10 October 2018 Rojgar Samachar PDF Download

ડાઉનલોડ કરો


03 October 2018 Rojgar Samachar PDF Download
Download


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ [જુલાઈ-ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર 2018]


26 સપ્ટેમ્બર 2018 રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરો


19 સપ્ટેમ્બર 2018 રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ કરો

ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (12 સપ્ટેમ્બર 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (05 સપ્ટેમ્બર 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (29 ઓગસ્ટ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (22 ઓગસ્ટ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (15 ઓગસ્ટ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (08 ઓગસ્ટ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (01 ઓગસ્ટ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 જુલાઈ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 જુલાઈ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 જુલાઈ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (04 જુલાઈ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [April-May-June 2018]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (27 જૂન 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (20 જૂન 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (13 જૂન 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (06 જૂન 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (30 મે 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (23 મે 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (16 મે 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (09 મે 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (02 મે 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (25 એપ્રિલ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (18 એપ્રિલ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (11 એપ્રિલ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


Gujarat Rojgar Samachar PDF Download [January-February-March 2018]


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 માર્ચ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 માર્ચ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (14 માર્ચ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (07 માર્ચ 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (28 ફેબ્રુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (21 ફેબ્રુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (14 ફેબ્રુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (07 ફેબ્રુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (31 જાન્યુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (24 જાન્યુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (17 જાન્યુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (10 જાન્યુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો


રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ (03 જાન્યુઆરી 2018)
ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ
ગુજરાત રોજગાર સમાચાર PDF ડાઉનલોડ